Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo vedoucího org. štábu k 1.zimnímu srazu ZdP:

Nebyl jsem s průběhem Prvního zimního srazu turistů ZdP spokojený, chodil jsem s otevřenýma očima a naslouchal připomínkám a názorům. Během turistických vycházek nedošlo sice k žádnému úrazu či zranění. Nebyl jsem však jako vedoucí organizačního štábu spokojený s kázní některých účastníků a už vůbec s postoji některých vedoucích a cvičitelů. Zejména při sobotní odpolední vycházce na Zámecký vrch ke zřícenině Edlštejn byl nedostatečný přehled kdo z účastníků na tuto vycházku jde. Někteří účastníci si stěžovali, že jim vedoucí skupina utekla a protože neznali cestu, museli se  samostatně vracet. Bylo hezké počasí, cíl nebyl moc vzdálený, ale v případě úrazu nebyla by těmto účastníkům zajištěna okamžitá pomoc. Výtky byly sděleny účastníky nejen vedení této vycházky ale i předsedovi Sekce ZdP. Rovněž při nedělním sestupu byl opět nezajištěn konec skupiny, která šla křížovou cestou dolů. Doporučuji, aby se na tuto věc více dbalo, neboť při opakovaných nedostatcích se nevztahuje na takovouto nedbalost vedoucího či cvičitele pojištění zodpovědnosti placené KČT
 Stále častěji se mezi účastníky kritizuje, že vedoucí skupinu nemá přehled, zda nasazenému tepu stačí i ti nejslabší účastníci. Turistika nejsou závody, vedoucí cvičitel musí mít přehled, zda jim pověřený turista, který kontroluje závěr skupiny, nemá problém. Pokud někdo nechce dodržovat jednou stanovená pravidla, nechť odejde z turistiky ZdP.
 Nabízí se i otázka, jestli je u některých našich členů postižení v takové výši, aby v řadách turistiky ZdP vůbec byli. Neboť chování některých účastníků, kteří si turistiku ZdP pletou se závody „kdo tam bude dřív“, svým jednáním a chováním odrazují ty, pro které byla turistika ZdP založena. Konkrétně je to již znát i na skutečnosti, že nám nápadně ubývá v turistice ZdP účastníků s větším stupněm postižení a naopak narůstá počet těch, kteří mají takové „mini“ postižení, že by s ním měli být mezi zdravými turisty. Nám v turistice ZdP přece nejde za každou cenu o to, navýšit stavy členské základny, ale podporovat pohybovou činnost u těch opravdu postižených. Pomáhat těm, kteří pomoc při pohybu v našem kolektivu potřebují a ne aby si někteří „vytahovali trika“, že je lepší než ti opravdu zdravotně postižení a zdravotně oslabení, pro které je v KČT turistika ZdP.
 V minulosti jsme již měli podobné problémy se skupinou vnitřně postižených, kteří využívali našich akcí pouze při ubytování a stravování, jinak si chtěli dělat co se jim hodilo. Museli jsme se s nimi rozejít. Připomínky k našim turistickým akcím ZdP jsou z řad účastníků již delší dobu podobné těm, který jsme v minulosti slyšeli. Měla by se touto otázkou co nejdříve zabývat s plnou vážností Sekce turistiky ZdP a učinit nápravné kroky. Dříve než bude pozdě, neboť každou ztracenou pozitivně smýšlející zdravotně postiženou či oslabenou osobu, bude opět velmi obtížné získat. Našemu poslání uvěří jen ti postižení, kteří na vlastním zdraví poznají, že jim naše činnost pomohla nebo pomáhá. Ti ostatní přijdou mezi nás jen proto, že tím sledují vlastní prospěch. I na takovéto účastníky na našich akcích jsme byli upozorňováni, i když to v některých případech nemusí být pravda. Proto byla v minulosti zavedena naše Z-SZ účastníků, která jsou v současné době nedostatečně zpracovávána a dodržována.
Hodnocení provedl:
Fr. Dvouletý, vedoucí org. štábu Prvního zimního srazu turistů ZdP
Ve Studénce 28.11.2011.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář