Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházka po nedobudované železniční trati Opava – Trenčín

Již po několikráte SK KČT Zdravotně postižených Elán Opava připravil opětně další vycházku po nedobudované železniční trati Opava – Trenčín. Po deštivé noci se scházíme ve Skřipově v sobotu 13.10.2012, jak od Opavy, tak od Ostravy. Po seznámení účastníků s trasou a rozdělení do skupin dle ZSZ( Zdravotně – sportovního zatřídění) se jednotlivých skupin ujímají vedoucí:3km cvičitel PT Zdeněk Jaša, 6 km vedoucí PT Miroslav Patzelt a 15km cvičitel PT Vítězslav Zlotý. Na trasu pochodu se vydalo 30 turistů ZdP.
Tato železniční trať  měla spojit co nejkratší cestou Baltické a Severní moře s Černým mořem, středním a dolním Dunajem. Ve své době se projektu z Opavy na Vlárský průsmyk připisovala značná mezinárodní role a dráha byla skutečně počítána mezi nejdůležitější tratě své doby v Rakousku. Pro všechny země, které měla nová železnice spojovat, Morava, Slezsko a Uhery, patřily mezi stálé obchodní partnery. Průmyslové produkty se vyvážely z Moravy do Uher, čímž byla pokrývána velká část potřeb Horních Uher, které na oplátku posílaly své zemědělské produkty.
My se vydáváme přes obec Skřipov k lesu navazujeme na cyklostezku  která vede s části násypu drážního svršku, na rozcestí vedoucí PT Miroslav Patzelt cvičitel PT Zdeněk Jaša jdou po asfaltové cestě okolo kamenolomu do Kempu na Kajlovci. Skupina vedena  cvičitelem PT Vítězslavem Zlotým se vydala k hájence kde prošla okolo náspu kde mělo bytí přemostění nad cestami. U hájenky  odbočujeme na cyklotrasu a po levé straně jsou patrné záseky tratě. Přicházíme na křižovatku, kde jsme narazili na zelenou značku která vede ke Kalvarii. Na rozcestí stojí krásny altánek, kde jsme  se občerstvili a vydali se po značce Nad Záviliším.
Tady vede odbočka na naučnou stezku ke Stříbrnému dolu. Trasa: Stříbrný důl Slepetné – Jámy a odvaly - Stříbrný důl Slepetné – Dědičná štola Kajlovec (0,2 km). Naučná hornická stezka "Stříbrný důl Slepetné“ seznamuje návštěvníky svým rozsahem a historickým významem v rámci celé České republiky. Zde a v blízkém okolí se v 10. a 11. století v dobách údělných moravských knížat přemyslovského rodu, těžila stříbrná ruda. Historické záznamy dokládají, že na Slepetném se začalo s těžbou dříve, než svá stříbrná bohatství vydala ložiska v Jihlavě, Kutné Hoře či Příbrami. Naučná hornická stezka Stříbrný důl Slepetné byla zřízena jako obousměrná trasa, na které byla vybudována dvě zastavení. Je dlouhá, včetně přístupové lesní cesty, asi 850 m. Začíná ve svém nejvýše položeném místě na rozcestí Nad Záviliším ( 460m. n. m.). Její trasa zde odbočuje od žluté turistické značky na zbytky kamenité, ale rovinaté a úzké příjezdové cesty ke starým jámám. Stará cesta končí po několika stovkách metrů na malé ostrožně, na jejímž západním svahu jsou situovány dva ploché historické odvaly. Ty jsou tvořeny křemennou a kalciovou žilovinou, ale především karbonskou kulmskou horninou vytěženou z pěti starých důlních jam, které jsou rozložené v jejich těsné blízkosti. Uprostřed areálu je umístěna informační tabule prvního zastavení „Staré jámy a odvaly“. Odtud je také hezký výhled na zámek.
Po svahu sestoupíme na druhé zastavení naučné stezky. "Dědičná štola Kajlovec“. Nedaleko mříží zajištěného portálu štoly jsou na informační tabuli fotografie – pohledy na bok a čelbu ručně sekaného středověkého báňského díla a pozůstatky vývrtu vyhořelé nálože z trhací práce z 18. století. Druhé zastavení nás seznámí s působením Kryštofa z Gendorfu, nejvyššího horního hejtmana krále Ferdinanda I. Kryštof byl na Slepetném roce 1529,. Z místa druhého zastavení ( 420m. n. m.) se můžeme opět napojit na žlutou turistickou značku. Ta nás po severním svahu vrhu Slepetné dovede do údolí k hlavní silnici, spojující Hradec nad Moravicí a Fulnek.
Při zajišťovacích pracích a výstavbě hornické naučné stezky bylo nalezeno v historickém důlním areálu hornické nářadí – kompletně zachovalé želízko, konec zlomeného rozklepaného sekáče, kovaný hřebík, ulomený hrot želízka, zašpičatělá masivní skoba a zlomená středověká koňská podkova. Od Stříbrného dolu již jdeme po značce místního značení do místa srazu do kempu na Kajlovci.
Vycházka se nám vydařila díky krásnému podzimnímu slunečnému dni. Vedoucí akce Cvičitel PT Zdeněk Jaša všem účastníkům poděkoval za účast na této akci a za krásny prožitý den v podzimní přírodě. Pak všem účastníkům předal Pamětní listy. Akce se obešla bez zdravotních problému a všichni se vraceli domů spokojeni.

V Opavě 14.10.2012

Zpracoval: cv. PT Vítězslav Zlotý

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář