Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení Prvního zimního srazu turistů ZdP

Možnost pořádat tento První zimní sraz turistů ZdP se naskytla díky mimořádným finančním prostředkům, které přišly z MŠMT poté, co vznikly problémy na ČSTV. Proto také tento zimní sraz nebyl ani v kalendářích akcí ZdP turistů či KČT. Peníze byly přislíbeny v polovině roku a blíže konkretizovány začátkem srpna. (Zajímavý je výsledek takto přidělených financí, při zpětném pohledu, jak kým byly tyto finance využity. Ale to je již práce ke zhodnocení pro řídící orgány, které by to mělo zajímat).

 Výbor Sportovního klubu ZdP turistů Ostrava při zvažování jak těchto finančních prostředků využít zvolil formu na posílení činnosti Sekce ZdP turistů v zimním období. Sledoval také svým rozhodnutím usnadnit plnění výkonnostního odznaku naší specifické Zimní pěší turistiky, kterou v průběhu roku propagoval v Informátoru ZdP.  

 Počasí letošního podzimu bylo mimořádně tak teplé, že připravený program pro zimní podmínky, byl operativně měněn v samotném průběhu srazu. Noční teploty sice klesaly k nule, ale přes den svítilo po dobu našeho srazu ostré sluníčko, které nás první den doprovázelo při prohlídce města Zlaté Hory. Prohlídka muzea byla doprovázena poutavým výkladem a jistě byla i obohacena zajímavou osobností Henryho, který účastníkům dal možnost zhlédnou a osahat zlatonosnou rudu a nástroje, kterými se zlato rýžovalo ve zdejším potoce nejen v minulosti, ale i na každoročních mezinárodních soutěžích v rýžování zlata dodnes ve Zlatých Horách. Návštěva dvouvěžového barokního kostela Nanebevzetí Pany Marie s nástropními malbami, který byl stavěný původně jako pevnost pro ochranu před útoky, byla rovněž zajištěna s odborným výkladem o jeho historii.

 Díky hezkému počasí se druhý srazový den mohla skupina s menším zdravotním postižením vydat bez problémů i k rozhledně na Biskupskou kupu, odkud měli hezký výhled na sluncem ozářené Jeseníky i do Polska. S ostatními turisty ZdP, kterým zdravotní podmínky nedovolovaly takový náročný výstup, jsme se vydali po severní straně Lysého vrchu, a lesem jsme prošli až ke sportovnímu a rekreačnímu areálu Bohemaland, kde se v roce 2012 bude konat náš již 22. Celostátní sraz turistů ZdP. Po prohlídce, jsme šli k Sanatoriu EDEl, kde byl zajištěný společný oběd, a v odpoledních hodinách se opět účastníci rozdělili do dvou skupin. Ti výkonnější se vydali na Zámecký vrch ke zřícenině hradu Edlštejn a ostatní prošli tuto odvrácenou část města, již doplněnou moderní výstavbou.

 Do večerního programu byl pozván redaktor měsíčníku Klubu přátel Zlatých Hor a autor několika knih o zdejším kraji, pan Josef Šmoldas. Který přišel i se ženou v dobových uniformách z doby C.K Rakouské armády. Jeho zajimavý výklad seznámil účastníky s problémy města, ležícího na hranicich a vojenskými střety v minulosti v této oblasti..

 Na třetí den jsme měli přistavený autobus, který nás vyvezl na poutní místo Pany Marie Pomocné, jehož vznik sahá do doby loupeživých vpádů švédských vojsk. Po prohlídce kostela a vyslechnutí historie tohoto poutního místa se účastníci rozdělili do tří skupin, které se sešly opět na ve sportovním areálu Bohemialend odkud byli autobusem odvezeni na společný oběd.

Poté co si účastníci sbalili své věci v ubytovně Praděd, byli autobusem přepraveni do Mikulovic na nádraží k vlaku.  

 Během tohoto zimního srazu došlo u jedné účastnice k pádu pod sprchou, přičemž si způsobila drobnou, ale bolestivou zlomeninu v kolenním kloubu. Po převozu do nemocnice v Jeseníku jí byla noha zafixována a musela pobyt na srazu ukončit. Byla svým synem, kterému zavolala, odvezena domů.

 Každá věc však má dvě strany, jako toto hodnocení. Nebyl jsem s průběhem Prvního zimního srazu turistů ZdP spokojený, chodil jsem s otevřenýma očima a naslouchal připomínkám a názorům. Během turistických vycházek nedošlo sice k žádnému úrazu či zranění. Nebyl jsem však jako vedoucí organizačního štábu spokojený s kázní některých účastníků a už vůbec s postoji některých vedoucích a cvičitelů. Zejména při sobotní odpolední vycházce na Zámecký vrch ke zřícenině Edlštejn byl nedostatečný přehled kdo z účastníků na tuto vycházku jde. Někteří účastníci si stěžovali, že jim vedoucí skupina utekla a proto, že neznali cestu se museli samostatně vracet. Bylo hezké počasí, a cíl nebyl moc vzdálený, ale v případě úrazu nebyla by těmto účastníkům zajištěna okamžitá pomoc. Výtky byly sděleny účastníky nejen vedení této vycházky ale i předsedovi Sekce ZdP. Rovněž při nedělním sestupu byl opět nezajištěný konec skupiny, která šla křížovou cestou dolů. Doporučuji, aby se na tuto věc více dbalo, neboť při opakovaných nedostatcích se nevztahuje na takovouto nedbalost vedoucího či cvičitele pojištění zodpovědnosti placené KČT

 Stále častěji se mezi účastníky kritizuje, že ten kdo vede skupinu nemá přehled, zda mu stačí ti nejslabší účastníci v jeho skupině, kteří nestačí nasazenému tepu. Turistika nejsou závody, vedoucí cvičitel musí mít přehled, zda jim pověřený turista, který kontroluje závěr skupiny, nemá problém. Pokud někdo nechce dodržovat jednou stanovená pravidla, nechť odejde z turistiky ZdP.  

 Nabízí se i otázka, jestli je u některých našich členů postižení v takové výši, aby v řadách turistiky ZdP vůbec byli. Neboť chování některých účastníků, kteří si turistiku ZdP pletou se závody „kdo tam bude dřív“, svým jednáním a chováním odrazují ty, pro které byla turistika ZdP založena. Konkrétně je to již znát i na skutečnosti, že nám nápadně ubývá v turistice ZdP účastníků s větším stupněm postižení a naopak narůstá počet těch co mají takové „mini“ postižení, že by s ním měli být mezi zdravými turisty. Nám v turistice ZdP přece nejde za každou cenu o to, navýšit stavy členské základny, ale podporovat pohybovou činnost u těch opravdu postižených. Pomáhat těm, kteří pomoc při pohybu v našem kolektivu potřebují a ne aby si někteří „vytahovali trika“ že je lepší než ti opravdu zdravotně postižení a zdravotně oslabení, pro které je v KČT.turistika ZdP.

 V minulosti jsme již měli podobné problémy se skupinou vnitřně postižených, kteří využívali našich akcí pouze při ubytování a stravování, jinak si chtěli dělat co se jim hodilo. Museli jsme se s nimi rozejít. Připomínky k našim turistickým akcím ZdP jsou řad účastníků již delší dobu podobné těm, který jsme v minulosti slyšeli od turistů ZdP. Měla by se touto otázkou co nejdříve zabývat s plnou vážností Sekce turistiky ZdP a učinit nápravné kroky. Dříve než bude pozdě, neboť každou ztracenou pozitivně smýšlející zdravotně postiženou či oslabenou osobu, bude opět velmi obtížné získat. Našemu poslání uvěří jen ti postižení, kteří na vlastním zdraví poznají, že jim naše činnost pomohla nebo pomáhá. Ti ostatní přijdou mezi nás jen proto, že tím sledují vlastní prospěch. I na takovéto účastníky na našich akcích jsme byli upozorňováni, i když to v některých případech nemusí být pravda. Proto byla v minulosti zavedena naše Z-SZ účastníků, která jsou v současné době nedostatečně spracovávána a dodržována. Další a podstatný směr nápravy.

Obě strany tohoto hodnocení provedl  
Vedoucí organizačního štábu Prvního zimního srazu turistů ZdP       František Dvouletý MT
Ve Studénce 28.11.2011

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář